Начало


Innowave pre summit 2018

Разработване на цялостна стратегия за цифрова трансформация

Събитието, ще се проведе на 11-12 май 2018

Икономически университет - Варна, зала 1
Запиши се като гост
Заяви участие
 1. Основни партньори

Innowave Pre Summit 2018

Innowave Pre Summit 2018 (11-12.05.2018 г.) е едно от основните събития на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в цифровата област, за разработване на визията за дигитална трансформация на региона, която ще утвърди на регионално ниво с участието на възловите заинтересовани страни насоките за ускоряване на дигитализацията на европейската икономика от сходни региони – Дунавски и Черноморския регион и Западни Балкани.

Прочети повече

Цел на сесията през май (в духа на най-добрите актуални световни практики) е в широко партньорство на местните заинтересовани лица от индустрията, академията, правителството, институциите и НПО, както и гражданите, особено стартъп екосистемата в града (около 60 участника в 4 работни групи) да се утвърди визията Варна да се превърне в национален пионер на дигиталната трансформация на нискотехнологичните индустрии като транспорт, стротелство, туризъм, успоредно с ускоряване на дигиталното предприемачество в региона. Сериозната представителност на събитието ще осигури обсъждане и приемане на визия и стратегия как Варна (и други градове в сходна икономическа ситуация от региона) да се превърне във важен стълб за цифровизация на индустрията в региона, където в момента компаниите (особено тези от традиционните промишлени сектори и МСП) инвестират по-малко в цифровите технологии, отколкото в други части на Европа или в други сектори. Документите и опитът, които ще бъдат резултат от двата дни работа по време на Innowave Pre-Summit 2018, ще могат да послужат като принос на България от усилията й по време на Председателството към други региони със сходна икономическа ситуация. Чрез Innowave Pre-Summit 2018 (11-12.05.2018 г.), като подготвителна сесия за Innowave Summit 2018 с фокус Дигитализация, иновации и нови технологии в помощ на конкурентоспособността на българските компании, ще дадем пример как може да бъде поставен един модерен и иновативен нестоличен град на картата на технологичните центрове в Европа. Така ще засилим посланията от програмата на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз след формалното приключване на председателството на 30.06.2018 г., свързани с темите за младежта и сигурността като хоризонтални приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред младите хора и съвременната среда за сигурност. Включването на Конференцията в събитийния календар като ежегодна мярка с принос за бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката ще затвърди и желанието на България да работи на различни нива за укрепването на Единния пазар като едно от най-важните постижения на ЕС за изграждане на по-силна европейска икономика.

Ключови лектори и модератори

 • Мария Габриел
  Мария Габриел

  Европейски комисар по цифровата икономика и общество

 • Емил Караиванов
  Емил Караиванов

  Министър на икономиката

 • Иван Портних
  Иван Портних

  Кмет на град Варна

 • Стоян Пасев
  Стоян Пасев

  Областен управител на град Варна

 • Емил Радев
  Емил Радев

  Член на европейския парламент

 • Биляна Раева
  Биляна Раева

  Представител на община Варна в евро парламента

 • Др. Емилия Стойменова Дух
  Др. Емилия Стойменова Дух

  Дигитален Иновационен Хъб Словения

 • Проф. Андрей Кос
  Проф. Андрей Кос

  Дигитален Иновационен Хъб Словения

 • Кийран Мартин
  Кийран Мартин

  Дигитален Иновационен Хъб Ирландия

 • Силвия Щумпф
  Силвия Щумпф

  Сдружение Бизнес Агенция

 • Димитър Василев
  Димитър Василев

  Председател на Управителния съвет на Българските бизнес форуми

 • Николай Петканов
  Николай Петканов

  Предприемач

 • Галин Динков
  Галин Динков

  Сериен Предприемач

 • Натанаил Стефанов
  Натанаил Стефанов

  BESCO

 • Емили Боген
  Емили Боген

  Европейска Стартъп Мрежа

Програма

11 май
12 май
Пълна програма

Ще се влюбите във Варна

Формата за регистрация е затворена.
Благодарим Ви за проявения интерес!